Vejledt samspil og relationskompetence

ICDP (International Child Development Programme)

ICDP er en relationspsykologisk tilgang til at understøtte godt samspil mellem omsorgspersoner og børn. ICDP kan dog også anvendes mere bredt i alle slags relationer mellem mennesker. Metoden vil jeg anvende, når der er tale om forældrerådgivning, supervision eller vil kunne inddrages, når jeg arbejder med relationer i forskellige sammenhænge. 

I ICDP arbejder vi ud fra 8 samspilstemaer:

1. Vis positive følelser

2. Juster dig til barnet

3. Følg barnets interesse og sæt en samtale igang

4. Giv ros og vis anerkendelse

5. Fang barnets interesse

6. Fasthold barnets interesse ved at vise begejstring og entusiasme

7. Forbind det, som I oplever sammen, med andre relaterede situationer

8. Sæt positive grænser ved at vise vejen, planlægge og vise alternativer for barnet

Vi anvender videofeedback på samspilssituationer for at stille skarpt på detaljerne i samspillet:

Hvornår ser vi disse temaer og hvordan ser det ud, når de udfolder sig? Hvad gør du og hvordan reagerer barnet? På denne måde opdyrker vi de mødeøjeblikke, der er af essentiel betydning for børns udvikling. Vi kigger på samspillet mellem jer, frem for på barnet eller den voksne alene, fordi det ikke handler om individuelle fejl eller problemer, men om den positive forandring, man kan skabe gennem et anerkendende samspil, der er af afgørende betydning for børns læring, selvværd og mestring.