Systemisk terapi

Systemisk terapi eller tænkning anvender jeg i forbindelse med familieterapi eller når vi i en terapeutisk ramme taler om familierelationer. Tilgangen bygger på at se familien som et system, som alle medlemmer indgår i med hinanden og i systemet fx udvikler roller, alliancer, konflikter mv. Det kan være med til at skabe bevidsthed om disse mønstre i familiemedlemmernes samspil, således vi kan arbejde hen mod mere hensigtsmæssige mønstre. Når jeg stiller skarpt på familien med den systemiske tilgang, kan jeg ligeledes udforske hvordan familiens struktur udfolder sig, hvor meget varme, der er i kommunikationen i familien, hvordan forskellige familiemedlemmer ligner eller ikke-ligner hinanden i væremåde og værdier, for at afdække hvilke modsætninger eller spændinger der kan være i familien. Det kan være, at forældrene positionerer sig ubevidst i nogle modsatte roller overfor børnene, med de fordele og ulemper, der kan ligge i dette og ved at bevidstgøres om disse mekanismer er det muligt at arbejde henimod nogle mindre fastlåste positioner og en større anerkendelse af hinandens perspektiver, hvor man fx også lærer at gøre se og gøre brug af hinandens styrker i familien.