Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er som navnet fortæller en terapiform, hvor vi arbejder med kognitionen - altså tankerne - og adfærden, det vil sige hvordan du agerer i forskellige situationer.

Lad os sige, at du oplever bekymringer i forbindelse med fx bestemte sociale situationer, det kan være at skulle holde et oplæg eller gå til eksamen. I det tilfælde vil vi se på hvordan sammenhængen er mellem situationen: At gå til eksamen, dine tanker i situationen, din følelse i situationen og hvilken kropsfornemmelse, du får i situationen.

Vil vil kunne arbejde med tankerne der fx ofte vil være negative automatiske tanker eller katastrofetanker om, at det vil gå helt forfærdelig dårligt og at du med sikkerhed vil blive til grin. Det gør vi ved at udfordre tankerne, og se på hvilken sandsynlighed, der i virkeligheden er for at det du frygter vil ske, i virkeligheden sker og hvilke konsekvenser, der vil være af, hvis det frygtede rent faktisk skulle ske. Ofte, når man er bange eller bekymret for noget, har man nemlig en tendens til at overvurdere både risiko og konsekvenser for at det frygtede sker, og omvendt undervurdere ens egne evner til at kunne håndtere situationen.

Vi vil også arbejde med adfærden og her vil vi ofte se, at det som man frygter også er det, som man undgår. På den måde får man ikke afkræftet sine bange anelser, med vedbliver med at være bekymret eller bange for det. Når vi konfrontere situationer, som man kan have en tendens til at undgå, vil vi ofte gøre det gradvist så du skridt for skridt bliver tryg ved det, som du før undgik. Vi vil samtidig arbejde med andre teknikker til berolige sig selv og med tankernes indhold.

Når jeg anvender kognitiv adfærdsterapi vil jeg ofte skrive op på tavlen og opfordre dig til at udfylde skemaer eller dagbog derhjemme. Vi vil arbejde med praktiske øvelser, fx det man kalder eksponeringsøvelser, hvor du lidt efter lidt udfordrer dig selv, ligeledes mellem vores møder.


ACT

ACT står for Acceptance and Commmitment therapy. Det handler således om accept og at forpligte sig på sine værdier i livet.

ACT er en ny-udvikling indenfor den kognitive adfærdsterapi, der bygger på nogle de samme grundsten, samt på en mere oplevelsesorienteret eller eksistentiel tilgang, hvor man accepterer, at det at have udfodringer er en naturlig del af livet, hvorved det bliver lettere ikke at kæmpe imod det. Ofte går menneskers forsøg på at undgå smerte og ubehag nemlig hen og forstærker disse følelser og den strategi kan skabe problemer i sig selv.

Når vi arbejder med tankerne, som vi ligeledes gør i ACT, så har vi i højere grad fokus på at acceptere end at ændre tankerne. Vi arbejder på at tillade tankerne at være, det de er, nemlig blot forbigående servicemeddelser fra sindet, som ikke nødvendigvis er sande. På den måde får tankerne mindre magt over dig, og du er i stand til at orientere dig imod noget andet end det, de fortæller dig, fx imod at leve efter de værdier du har i livet. Du får på den måde en større handlefrihed, på trods af de svære ting, du måtte kæmpe med.