Legeterapi

Legeterapi er en betegnelse for en behandlingstilgang til børn, hvor man tager udgangspunkt i samvær med barnet ud fra leg med sand og figurer. Børn bearbejder deres oplevelser gennem leg i højere grad end gennem samtale og via legen får barnet mulighed for at symbolisere og udtrykke sig. Det muliggør også, at jeg kan skabe en relation til barnet med udgangspunkt i et fælles tredje og gennem relationen til barnet se og forstå, spejle og forsigtigt nærme os det, som barnet kæmper med.

Legeterapi egner sig især til børn, der har oplevet større eller mindre traumer (fx vold, overgreb, omsorgssvigt, tab, sorg, ulykker, voldsomme skilsmisser, eller traumer i forbindelse med sygdom og hospitalsophold), hvorved barnet har brug for et særligt trygt og ofte længerevarende forløb med mulighed for at opleve helende leg og følelsesmæssigt korrigerende oplevelser med terapeuten.

I praksis vil jeg veksle mellem leg i sandkasse og med figurer, hvor barnet leder an og tegning som metode til at understøtte både barnets symbolisering og selve relationen.

Legeterapi kan ikke stå for sig selv, da barnet er en del af et familiesystem (evt. med plejeforældre) og har et dagligliv i institution eller skole. Det bliver således vigtigt at bygge bro mellem disse sfærer i barnets liv, ved at afholde løbende netværksmøder med de vigtige parter i sagen, for at finde fælles fodfæste i forhold til forståelsen af barnets problematikker og koordinere sideløbende indsatser omkring barnet.

Målgruppen er børn fra ca. 4 år og op til 10-12 år, afhængig af udviklingsniveau/modenhed.