Stærke relationer

Filosoffen Løgstrup skrev, at vi holder altid noget af den andens liv i vore hænder. Vores liv er vævet ind i hinandens, men i vores kultur er der stadig stigende fokus på den enkeltes egenskaber og præstationer. Der tales og skrives meget om robusthed og det det kan i den sammenhæng glemmes, hvor stor og vigtig betydning det har, at vi også skal gøre hinanden stærke. At ensomhed efterhånden anerkendes af forskningen som en stor risikofaktor for alt fra dårligt helbred, livskvalitet og livslængde, fortæller noget om betydningen af gode og nære relationer.

Alt skal have næring for at gro, blomstre og sætte frugt. Det samme gælder for relationer. For barnet såvel som for den voksne er positiv, anerkendende kontakt af essentiel betydning for at kunne udvikle sig og være tryg. Men vores relationer er under pres af manglende tid og nærvær, i takt med at fortidens samlende bålsteder er udskiftet med individuelle skærme og aldersopdelte arenaer.

Som på andre områder vil jeg være opmærksom på, dels hvilke rammer, der kan presse dine relationer og dels, hvordan vi kan arbejde med at styrke dine relationer ved at støtte op om et konkret, positivt samspil. Jeg vil inddrage de otte samspilstemaer fra ICDP (Jeg tilbyder - Til familier - Vejledt samspil) og støtte dig i at få øje på stjernestunderne eller de særligt udviklende øjeblikke, for derigennem at skabe endnu flere af disse.

I parforhold eller familier, hvor samspillet er presset, vil jeg ligeledes se på de overordnede rammers betydning for fx konfliktniveauet, såvel som selve kommunikationen i familien. I et helhedsperspektiv vil der ofte skulle arbejdes på flere niveauer sideløbende for at støtte en proces hen mod bedre samspil og stærkere relationer.