Cool Kids behandling i Odense samt chilled forløb til unge/teenagere

Har dit barn mange bekymringer eller tegn på angst? Holder det sig tilbage socialt og tvivler på sine egne evner, eller ønsker at gøre alting helt perfekt? Søger dit barn konstant bekræftelse hos dig? Er dit barn konstant bange for sygdom, død eller bange for at komme til at kaste op? Har barnet vanskeligt ved at sove (uden dig), gå i skole eller kaste sig ud i nye fritidsaktiviteter eller venskaber på grund af bekymringer eller angst? Så tag en snak med mig om muligheden for Cool Kids behandling i Odense. Det er et forløb som er tilpasset netop børn med disse bekymringer og udfordringer. Er dit barn i teenagealderen er det anerkendte chilled forløb målrettet til denne aldersgruppe.

Cool Kids metoden er en skræddersyet behandling af børn med angst

Angst er en udbredt problematik blandt børn og unge, men der findes heldigvis en effektiv behandling. Cool Kids metoden eller Chilled forløb (til unge) er et manualbaseret program, der er målrettet angst og bekymringer. Jeg er certificeret i denne metode.

Dansk og international forskning peger på gode resultater med denne behandlingsform (se bl.a. CEBUS hjemmeside: https://psy.au.dk/cebu/). Den giver barnet redskaber til at bearbejde de problemer der dagligt tumles med. Samtidig bliver forældrene også klædt på til, hvordan de bedst muligt skal tackle de forskellige situationer man kan komme ud for, når man har et barn med angst.

Cool Kids forløb og Chilled forløb

Gennem et Cool Kids program bestående af 10 sessioner guides barn og forældre gennem et forløb, hvor I lærer om angstens typiske udtryk og vedligeholdende mønstre, får sat fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Jeg lærer jer nye strategier til at gribe angsten an i dagligdagen. Vi arbejder med målsætninger om det, som barnet / teenageren gerne vil kunne gøre, når angsten ikke længere bestemmer og skaber gradvise forandringer ved at gribe det an skridt for skridt.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om Cool Kids forløb og Chilled forløb på tlf 22 23 83 63.

Cool Kids i Odense – Jeg hjælper børn og forældre fra hele Fyn

Cool Kids metoden er igennem de senere år blevet mere og mere efterspurgt af forældre landet over.

Vi arbejder med hjemmearbejde mellem sessioner ud fra manualerne, der på pædagogisk vis støtter barnet i at lære at håndtere angsten på mere hensigtsmæssige måder og udfordre sig selv. Forældrene får ligeledes øvelser målrettet deres rolle og læring af nye strategier til at støtte barnet i at mestre mere og mere på egen hånd.

Målgruppen er fra 6-17 år og behandlingen er særdeles egnet til børn med tegn på- eller konstateret:

  • Angst

  • Angst hos børn med autisme/ASF  – hertil findes særskilt behandlingsmanual

Forældre til ængstelige småbørn har mulighed for at få et kortere, forældrebaseret rådgivningsforløb (5 samtaler) med et lignende materiale (Cool Little Kids). Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi, læs også mere om denne tilgang under siden om kognitiv adfærdsterapi.

Jeg har arbejdet som psykolog i Odense kommune som henholdsvis skolepsykolog og småbørnspsykolog. Jeg har også erfaring med forældrehjælp til teenagere og småbørn.