Min faglige baggrund

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i januar 2018.

I 2013 afsluttede jeg min kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet med speciale om kroppens betydning i psykoterapi. I min studietid var jeg tilknyttet Angstklinikken ved Aarhus Universitet for børn og unge med angst.

Jeg har været ansat i Børne-ungepsykiatrien i Odense i 2013-2014 i Affektivt team, hvor jeg indgik i udredning og behandlingsopgaver af primært unge med depression.

Fra 2014-2019 har jeg været ansat i Odense Kommune som hhv. skolepsykolog og småbørnspsykolog hvor jeg har varetaget opgaver i forhold til rådgivning og undervisning af pædagogisk personale og forældre, vurdering og visitation af børn til særlige tilbud, Cool Kids behandling af børn og forældre med angst mv.

Fra frivilligt arbejde har jeg erfaring med ensomme unge (Ventilen) og voksne med angst (Angstforeningen).

Siden foråret 2020 har jeg været selvstændig med min psykologpraksis på fuld tid, med behandling af både voksne, børn og unge.


Efteruddanelse

Jeg modtager løbende supervision ved andre erfarne psykologer. Derudover sørger jeg jævnligt for at opdatere min viden og kompetencer og har været på følgende kurser:

 • OCTS (Odense Child Trauma Screening) kursus i 2023
 • Restorativ yoga advanced - traumebevidst restorativ yoga, ved Restorativ livsstil (Malika Baladi og Kirstine Stenvad, samt gæstelærer Birgitte Gorm Hansen) 2023.
 • Restorativ yogalærer, efter årsforløb ved Mejse Mo Yoga 2022.
 • Mindfulnes i psykoterapi, ved Kenan Hansen, onlinekursus i maj 2022
 • Online kursus i ACT-metoden over 6 uger, ved Rikke Kjeldgaard, 2022
 • Kursus i traumetest til børn (DIPA og Thomas-testen) på Center for Psykotraumatologi, SDU, 2021
 • Kursus i kropslig bearbejdning af chok og traumer v. psykoterapeut Inge Svane, 2021.
 • Sorg og krise hos børn, 2021.
 • Kursus i behandling af stress ved Pernille Rasmussen og Bo Netterstrøm, 2020. 
 • Certificeret Cool Kids/Chilled behandler fra CEBU, Aarhus Universitet, 2020.
 • Legeterapi, fire modulers kursus af to dage,ved Jytte Mielcke i 2015 og sidste del i 2020.
 • Jeg er certificeret i metoden ICDP (International Child Developmental Programme) på niveau 2, herunder i anvendelse af videofeedback og samspilstemaer. 
 • Jeg har deltaget i en række kurser på specialistniveau, blandt andet om barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser, psykologisk udredning, etik og lovgivning på børneområdet, og supervision af andre faggrupper, over en årrække fra 2017-2022.


Hvem er jeg

Mit tidligere navn er Iben Fog Staal, frem til at jeg i 2019 tog min mands efternavn. Jeg er født i 1985.

Jeg bor med min mand og vores to drenge fra hhv. 2012 og 2015, i et skønt gammelt hus i Odense. Af mine drenge og min mand lærer jeg fortsat om, hvad der er vigtigt i livet og hvordan man håndterer følelser og konflikter, for det vil altid være en del af det, at være menneske.

Jeg er kreativ, hvilket kommer til udtryk på mange måder, fx gennem ord, billeder, sang og håndarbejde. Jeg er digter og har udgivet digtsamlingen "Tøj til fremtiden" i 2021. Derudover er jeg draget af naturen og yoga som kilder til balance, selvudvikling og ro. I 2022 har jeg taget et årsforløb i restorativ yoga, som jeg vil benytte fremadrettet både personligt og arbejdsmæssigt. På den måde oplever jeg, at mine faglige og personlige interesser går hånd i hånd.