Har du brug for psykologsamtaler til dig selv eller dit barn?

I det øjeblik, hvor et menneske føler sig set og forstået i mødet med et andet menneske, opstår muligheden for forandring. Hvis du står et svært sted i livet eller i arbejdslivet, vil jeg sammen med dig være undersøgende på hvordan balancen i dit liv kan genoprettes.

I arbejdet med børn brænder jeg for at skabe rammerne for, at barnet kan udtrykke sig gennem leg, symboler og ord eller forhold til angstproblematikker ved at hjælpe barnet til at få redskaber til at tackle angsten.

Relationen vil altid være det bærende element i behandlingen, hvorfor min primære opgave bliver at du føler dig set, forstået, rummet og hjulpet og dette har forrang før metodevalg.

Henvisning og ventetider

Jeg tager desværre ikke imod henvisning fra lægen, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Til gengæld har jeg kort ventetid ved fuld egenbetaling eller hvis du kommer med din private eller arbejdsgivers sundhedsforsikring. Der er også mulighed for tilskud, hvis du er medlem af Danmark.


Workshops for ro og hvile

Dyb hvile med restorativ yoga 

Restorativ yoga er en yogaform, der støtter selvomsorg og dyb hvile. Vi hviler i forskellige stillinger, hvor du bliver guidet til at blive støttet af puder og omsluttet af tæpper, så du føler dig omfavnet og holdt. Restorativ yoga har en beroligende effekt på nervesystemet og lader kroppen genoplade.

Følgende onsdage er der restorativ yoga aften i klinikken:

Datoerne er følgende:

Onsdag den 10. januar

Onsdag den 21. februar

Onsdag den13. marts

Onsdag den 10. april

Onsdag den 8. maj

Onsdag den 12. juni

Alle aftener vil være fra k. 19.15-21.15. Tilmelding skal gives til hver enkelt gang og det vil koste 175 kr pr. gang. Der er fire pladser og der skal være min. 3 deltager, for at workshoppen gennemføres. Ved større efterspørgsel, kan der evt. rykkes til andre lokaler.

Pris: 175 kr

Tilmelding på 22238363, eller ibenindradons@protonmail.com

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk