Iben Indra Dons, autoriseret psykolog

Retningslinjer i forbindelse med corona/COVID-19

Jeg orienterer mig løbende om de retningslinjer, som myndighederne udskriver. Aktuelt er der åbent for personlig fremmøde i klinikken og der afsprittes stol, bord, håndtag mv. efter hver samtale. 

I tilfælde af ny hjemsendelse, vil følgende muligheder være tilgængelige for at fortsætte behandlingen:

Videosamtaler:

Som klient vil du få tilsendt et link, således at samtale afholdes gennem en sikker forbindelse/system (we.care).

Walk and talk:

Der kan også være mulighed for en walk and talk i en skov, hvis du foretrækker dette frem for video-eller telefonmøde.

Afbud:

Desuden træder min afbudspolitik ud af kraft ved sygdom/risiko for corona, så det er muligt at melde afbud pga. sygdom frem til samtalens start, uden at der opkræves honorar for samtalen. Meld derfor altid afbud til et fysisk møde, hvis du oplever symptomer. Ved udeblivelse eller for sent afbud af andre grunde, vil der fortsat opkræves betaling for samtalen.


Præsentation

Jeg er autoriseret psykolog med selvstændig virksomhed og tilbyder ydelser til både børn, unge og voksne i form af rådgivning, psykoterapi eller støttende samtaleforløb, legeterapi, tegne-samtale-terapi og familieterapi, herunder Cool Kids behandling af børn med angst. Jeg er certificeret Cool Kids/Chilled behandler fra CEBU, Aarhus Universitet.

Jeg anskuer det som psykologens fornemste opgave at møde det enkelte menneske i dets unikke virkelighedsoplevelse. I det øjeblik, hvor et menneske føler sig set og forstået i mødet med et andet menneske, opstår muligheden for forandring. I arbejdet med børn brænder jeg for at skabe forståelse for børns handlemuligheder og tydeliggøre de voksnes ansvar for relationen og rammerne omkring børnene.

Vigtigheden af at se det hele menneske og således også inddrage kropslige, relationelle og samfundsmæssige perspektiver i en psykologisk optik, er i højsædet hos mig. Relationen vil altid være det bærende element i behandlingen, hvorfor min primære opgave bliver at du føler dig set, forstået, rummet og hjulpet, og dette har forrang før metodevalg.

Den anvendte metode vil i høj grad udvælges og tilpasses efter den problematik, vi arbejder med. Eksempelvis vil jeg som oftest arbejde med kognitiv adfærdsterapi og ACT, hvis der er tale om angst, da dette er en anerkendt og evidensbaseret behandling til denne problematik. Indledningsvis vil vi således sammen indkredse problematikken, for at jeg kan tilpasse forløbet til dig og din situation, da det kan være meget forskelligt, hvilken tilgang der virker bedst for hvem. Jeg henter teoretisk tankegods i de nyere, accept-baserede kognitive tilgange (fx ACT og i yoga/mindfulness), i narrative og systemiske perspektiver og fra nyere psykodynamiske tilgange med fokus på tilknytning, affektregulering og mentalisering.

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk