Foredrag: Styrk dit barns trivsel og følelsesmæssige udvikling


Mandag den 21. november kl. 19.30 i Højby Sundhedscenter


I en tid hvor børn og unges trivsel er under markant pres, kan det være vigtigt at fokusere på, hvad vi hver især kan gøre for at styrke vores børns trivsel og følelsesmæssige udvikling. Vi kommer omkring en lang række områder, der er betydningsfulde og skaber grobund for børns sunde udvikling og mentale trivsel –
herunder den vigtige kontakt og tilknytning, samt betydningen af en lang række store S’er: Samvær, søvn, skærm, stress og skole.
Mine forudsætninger er min baggrund med ca. ti års erfaring som børnepsykolog og egne oplevelser og erfaringer som forælder. Jeg er privatpraktiserende psykolog med både børn, unge og voksne i behandling.

Kom og få inspiration til at sænke familiens stressniveau og skabe sunde rammer for børns brug af skærm, samt gode betingelser for samvær og søvn til store og små.


Tilmelding pr. mail til Iben Indra Dons ibenindradons@protonmail.com eller pr. sms på tlf.
22238363. Bindende tilmelding med betaling, 85 kr. til mobilepay 203057.


Kommende hold med restorativ yoga

Restorativ yoga er en yogaform, der muliggør dyb hvile. Du finder hvilen i forskellige liggende stillinger, hvor du bliver støttet af puder og omsluttet af tæpper, således at kroppen opleves omfavnet og holdt. Du vil undervejs blive guidet ind i afspænding. Restorativ yoga har en beroligende effekt på nervesystemet og tillader kroppen at restituere.
 
Jeg er ved at uddanne mig i denne yogaform og tilbyder holdstart her i efteråret. Undervisningen vil foregå i Højby Sundhedscenter, mandage fra kl. 20 . 8 gange for 800 kr. Tilmelding til mig på tlf. 22238363, gerne pr. sms, eller på mail: ibenindradons@protonmail.com. Holdet oprettes, når der er nok tilmeldte. 
 
 


Har du brug for psykologsamtaler til dig selv eller dit barn?

I det øjeblik, hvor et menneske føler sig set og forstået i mødet med et andet menneske, opstår muligheden for forandring. Hvis du står et svært sted i livet eller i arbejdslivet, vil jeg sammen med dig være undersøgende på hvordan balancen i dit liv kan genoprettes.

I arbejdet med børn brænder jeg for at skabe rammerne for, at barnet kan udtrykke sig gennem leg, symboler og ord eller forhold til angstproblematikker ved at hjælpe barnet til at få redskaber til at tackle angsten.

Relationen vil altid være det bærende element i behandlingen, hvorfor min primære opgave bliver at du føler dig set, forstået, rummet og hjulpet og dette har forrang før metodevalg.

Henvisning og ventetider

Jeg tager desværre ikke imod henvisning fra lægen, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Til gengæld har jeg kort ventetid ved fuld egenbetaling eller hvis du kommer med din private eller arbejdsgivers sundhedsforsikring. Der er også mulighed for tilskud, hvis du er medlem af Danmark.

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk