Har du brug for psykologsamtaler til dig selv eller dit barn?

I det øjeblik, hvor et menneske føler sig set og forstået i mødet med et andet menneske, opstår muligheden for forandring. Hvis du står et svært sted i livet eller i arbejdslivet, vil jeg sammen med dig være undersøgende på hvordan balancen i dit liv kan genoprettes.

I arbejdet med børn brænder jeg for at skabe rammerne for, at barnet kan udtrykke sig gennem leg, symboler og ord eller forhold til angstproblematikker ved at hjælpe barnet til at få redskaber til at tackle angsten.

Relationen vil altid være det bærende element i behandlingen, hvorfor min primære opgave bliver at du føler dig set, forstået, rummet og hjulpet og dette har forrang før metodevalg.

Den anvendte metode vil i høj grad udvælges og tilpasses efter den problematik, som vi arbejder med. Eksempelvis vil jeg som oftest arbejde med kognitiv adfærdsterapi og ACT, hvis der er tale om angst, da dette er en anerkendt og evidensbaseret behandling til denne problematik. Indledningsvis vil vi således sammen indkredse problematikken, for at jeg kan tilpasse forløbet til dig og din situation, da det kan være meget forskelligt, hvilken tilgang der virker bedst for hvem. Jeg henter teoretisk tankegods i de nyere, accept-baserede kognitive tilgange (fx ACT og i yoga/mindfulness), i narrative og systemiske perspektiver og fra nyere psykodynamiske tilgange med fokus på tilknytning, affektregulering og mentalisering.


Retningslinjer i forbindelse med corona/COVID-19

Jeg orienterer mig løbende om de retningslinjer, som myndighederne udsender.

Mød aldrig op til samtale med symptomer. Ved smitte eller isolation pga. nær-kontakt, er der fortsat følgende muligheder for samtaler:

Videosamtaler:

Kan vi fx benytte os af, hvis du har milde symptomer,  eller har været i kontakt med en smittet, der gør du ikke kan komme med fremmøde.

Som klient vil du få tilsendt et link, hvor du skal oprettes som bruger, således at samtale afholdes gennem en sikker forbindelse/system (we.care). Log gerne på i god tid, så jeg kan nå at sende dig invitationen inden samtalens aftalte starttidspunkt. 

Walk and talk:

Jeg tilbyder af og til gåture afhængig af vejr/periode og tidspunkt på dagen, hvis det kan passes ind med øvrige aftaler.

Afbud:

Desuden træder min afbudspolitik ud af kraft ved sygdom/coronasymptomer, så det er muligt at melde afbud pga. sygdom frem til samtalens start, uden at der opkræves honorar for samtalen. Meld derfor altid afbud til et fysisk møde, hvis du oplever symptomer - men se se ovenfor i forhold til mulighed for i stedet at afholde samtalen over video (eller telefon). OBS: Ved udeblivelse eller for sent afbud af andre grunde, vil der fortsat opkræves betaling for samtalen.

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk