Har du brug for psykologsamtaler til dig selv eller dit barn?

I det øjeblik, hvor et menneske føler sig set og forstået i mødet med et andet menneske, opstår muligheden for forandring. Hvis du står et svært sted i livet eller i arbejdslivet, vil jeg sammen med dig være undersøgende på hvordan balancen i dit liv kan genoprettes.

I arbejdet med børn brænder jeg for at skabe rammerne for, at barnet kan udtrykke sig gennem leg, symboler og ord eller forhold til angstproblematikker ved at hjælpe barnet til at få redskaber til at tackle angsten.

Relationen vil altid være det bærende element i behandlingen, hvorfor min primære opgave bliver at du føler dig set, forstået, rummet og hjulpet og dette har forrang før metodevalg.

Henvisning og ventetider

Jeg tager desværre ikke imod henvisning fra lægen, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Til gengæld har jeg kort ventetid ved fuld egenbetaling eller hvis du kommer med din private eller arbejdsgivers sundhedsforsikring. Der er også mulighed for tilskud, hvis du er medlem af Danmark.


Smitteforebyggelse

Jeg fortsætter som hidtil med at tilbyde håndsprit ved ankomst, lufte ud mellem samtalerne og afspritte overflader.

Ved smitte eller nærkontakt, meld da afbud hurtigst muligt og vi kan evt. gennemføre samtalen over telefon eller videosamtale, hvis din tilstand er ok til dette.

Ved restriktioner/nedlukning, vil jeg tilbyde følgende muligheder for at gennemføre behandlingen:

  • Videosamtale
  • Telefonsamtale
  • Walk and talk (i Højbyskoven eller ved klinikken)
  • Samtale med visir

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk